Thơ Tự Do TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG

ICTLife

Thành Viên Mới
27/5/19
2
0
1
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG

Giờ phút này, ta áp sát Sài Gòn
Năm cánh quân, đã bắt đầu xuất phát
Ôm súng trong tay, xông lên và hát
Trận cuối cùng này, khao khát chờ mong

Tất cả miền Nam, đồng loạt xung phong
Bè lũ tay sai, chờ trông gì nữa
Những hờn căm, đã cháy thành ngọn lửa
Thiêu sạch bọn bay, trong trận cuối cùng

Ôm súng xông lên, hỡi các anh hùng
Bác đã mong, ngày trùng phùng dân tộc
Ta đánh giặc, từ tầm vông gậy gộc
Để hôm nay, có thiết giáp mở đường

Anh chiến sĩ, đêm nay ngon giấc nhé
Vì ngày mai, trận đánh cuối cùng rồi
Ác liệt gian nan, anh có bồi hồi
Ngày chiến thắng, mẹ già đang mong đợi

Sài Gòn kia, hãy bay lên xông tới...
Tiếng xe tăng, trong nắng mới đang gầm
Đây dinh Độc lập, trắng xoá lì lầm
Đoàn chiến mã, hãy ầm ầm công kích...

Mạng xã hội ICTLife https://ictlife.vn/Thotinhyeu