Việt Cổ Thi Trại đầu xuân độ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 984
  • Trả lời: 0
Trại đầu xuân độ
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
寨頭春渡
阮廌
渡頭春草綠如煙,
春雨添來水拍天 。
野徑荒涼行客少,
孤舟鎮日擱沙眠 。
Trại đầu xuân độ
Nguyễn Trãi
Ðộ đầu xuân thảo lục như yên,
Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên.
Dã kính hoang lương hành khách thiểu,
chu trấn nhật các sa miên.
--Dịch nghĩa:--
Bến đò mùa xuânđầu trại
Cỏ xuânđầu bến đò, xanh biếc như khói,
Lại thêm mưa xuân nước tiếp ngang trời.
Ðường đồng nội vắng tanh, ít người qua lại,
Ngày thường chiếc đò độc ghếch mái
chèo lên bãi cát mà nằm yên.
--Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh:--
Cỏ xuân đầu bến biếc như mây,
Thêm lại mưa xuân trời nước đầy.
Đường nội vắng teo hành khách ít,
Thuyền côi gác bãi ngủ thâu ngày.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Cỏ xuân đầu bến xanh như khói,
Lại được mưa xuân nước ngang trời.
Đường nội vắng tanh bộ hành vắng,
Suốt ngày gác bãi chiếc thuyền côi.
--Bản dịch trong SGK^^:--
Cỏ xanh như khói bến xuân tươi,
Lại có mưa xuân nước vỗ trời
Quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách
Con đò gối bãi suốt ngày ngơi
 
Top Bottom