Việt Cổ Thi Trường An Xuân Mộ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 880
  • Trả lời: 0
Trường An Xuân Mộ
Nguyên tác: Thái Thuận
Thái Thuận
Tự là Nghĩa Hòa , hiệu là Lục Khê , biệt hiệu là Lữ Đường.
Người làng Liễu Lâm , huyện Siêu Loại ( nay là Thuận Thành) , tỉnh bắc Ninh.
Sinh năm Canh Thân , Đại Bảo nguyên niên, tức là 1440 , mất năm nào không được rõ. Đậu tiến niên hiệu Hồng Đức thứ sáu tức là năm 1475.làm quan ở Nội các viện hơn hai mươi năm , sau được bổ làm chức Tham chính tỉnh Hải Dương.
Thái Thuận , học vấn rộng , thi tài cao , songbên vua hai mươi năm mà không được biết đến. Trong Tao Đàn Nhị Thập bátkhông có tên ông. Ở Nội các , ông giữ chức Hiệu một chức không mấy quan trọng. Lòng bất mãn thường biểu lộ trên văn chương , bài Trường An Xuân Mộ phản ảnh tình cảm ông một cách rõ ràng đầy đủ :

Trường An Xuân Mộ
Tự tín tài phi thập bát tiên
Trường An không thử tuế hoa thiên !
Tiêu điều quan xá như tăng xá ,
Lão đão kim niên kịch vãn niên
Thượng uyển điên cuồng linh hý điệp ,
Cố hương quy khứ phụ đề quyên.
Thê noa du hiểm thời năng phạn
Vị biện nang trung mãi tửu tiền.
Thái Thuận
--Bản dịch của Quách Tấn--
Tự biết tài không sánh hội tiên
Trường An lần lữa hết hoa niên !
Năm này lận đận in năm ngoái ,
Cửa hoạn đìu hiu quá cửa chiền.
Say múa vườn hoa thương kiếp bướm
Gọi về quê cũ phụ lòng quyên.
Vợ con hiềm phải lo cơm áo ,
Mua rượu tiền lưng chửa sẵn tiền.
 
Top Bottom