Thơ Đường Luật Thơ Khắc Tâm

Khắc Tâm
  • Lượt xem 689
  • Trả lời: 0
BÂNG KHUÂNG

Làm sao cạn tỏ vấn vương này?
Dẫu biết không tròn vẫn thấm say
Chữ hứa thầm răn gìn vạn thuở
Lời trao tự nhắc giữ muôn ngày
Vì do ý hợp lòng suy tưởng
Cũng bởi tâm đồng trí động lay
Vậy đấy rồi mơ cùng gắn quyện
Tơ hồng kết chặt... thế thì hay.

Khắc Tâm 14-06-2017
 
Top Bottom