Việt Cổ Thi Thăng Long (II)

Thiên Sầu
  • Lượt xem 730
  • Trả lời: 0
Thăng Long (II)
Nguyên tác: Nguyễn Du
昇龍其 (二)
阮攸 (北行雜錄)
古時明月照新城
猶是昇龍舊帝京
衢巷四開迷舊跡
管弦一變雜新聲
千年富貴供爭奪
早歲親朋平死生
世事浮沉休嘆息
自家頭白亦星星


- Phiên âm -THĂNG LONG IINguyễn Du (Bắc Hành Tạp Lục)

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng Long cựu đế kinh
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh
Thế sự phù trầm hưu thán tức
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh.


- Bản dịch của Quách Tấn -THĂNG LONG (II)

Thành mới trăng xưa bóng tỏ mờ
Thăng Long nghìn trước chốn kinh đô
Dấu xưa khuất lấp đường xe ngựa
Ðiệu mới xô bồ nhịp trúc
Danh lợi mồi ngon đua cướp giựt
Bạn bằng lớp trước sống lơ thơ
Nổi chìm thế sự đừng than nữa
Mái tóc mình đây cũng bạc phơ


- Bản dịch của Trần Nhất Lang -THĂNG LONG (II)

Thành nay nằm giãi dưới trăng
Trăng của Thăng Long nhớ cố đô
Đường phố ngổn ngang quên lối
Sáo đàn xa lạ khác âm xưa
Thân bằng ngày trước bao người sống
Phú quí hôm nay lắm kẻ chờ
Hưng phế cõi đời khuôn tạo hóa
Thân già mái tóc trắng như .
-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --
Vầng trăng cũ soi bóng thành đổi khác
Vẫn Thăng Long kinh đô cổ triều xưa
Đường dọc ngang, lầu đài cũ xóa mờ
Tiếng đàn địch lẫn âm thanh xa lạ
Tự ngàn xưa bả lợi danh hại quá
Bạn thiếu thời giờ một nửa về đâu
Thôi buồn chi cảnh trần thế biển dâu
Ngay mái tóc trên đầu giờ bạc trắng
***
 
Top Bottom