Thơ Đường Luật Tập thơ Đường Luật : "Chờ Người Nơi Ấy" của Thiên Sầu

Thiên Sầu
  • Lượt xem 29K
  • Trả lời: 285

(Họa)


Nguyệt cũng không thèm ghé lại chơi
Mình ta lẻ bóng giữa khung trời
Làm thơ trút hận lòng sao trách
Uống rượu thêm sầu dạ cứ khơi
Mộng cũ thành mây nhòa kỷ niệm
Tình xưa tựa gió nhạt men đời
Hồng trần một cõi dài thăm thẳm
Ngoảnh mặt đâu còn đạo hữu ơi..!

Diendantruyen.Com
Thiên Sầu


------------
ẢO

Trăng à,ghé lại chốn đây chơi!
Mượn áng thư Phong vẽ đất trời
Gió trải sơn khê hòa tiếu nhạc
Sương vờn trúc liễu giục âm khơi
Nâng dăm chén rượu trêu trần ái
Ngẫm mấy vần thơ mỉa thói đời
Bỗng...thoáng xa đưa từ oán niệm
Tan hồ mộng mị,thế nhân ơi!

Truyen.St
Như Gió Với Mây
 
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY. 218

Hỡi gió cùng mây tận nẻo trời
Khuyên nàng gác vắng lệ dừng rơi
Đừng cho nước mắt xua thuyền mộng
Chớ để dòng châu ngập bến đời
Một kiếp khôn thành duyên kiếp lỡ
Đôi mình chẳng vẹn phận mình thôi
Từng đêm nhấp chén chua cay ấy
Vẳng tiếng thề xưa: "Chẳng cách rời!"

Văn Đàn
Thiên Sầu

----------------
.......
Từ nay mỗi đứa một phương trời
Dặn lòng ta hứa lệ không rơi
Xóa bỏ hình xưa trong giấc mộng
Ghi tạc kỷ niệm ở bên đời
Nhặt cành hoa tàn tay ai lỡ
Cạn chén sầu cay tủi phận thôi
Chiều thu gió thổi về nơi ấy
Mà bước chân đi mệt rã rời

Nguyễn Kiều Oanh
 
Top Bottom