Việt Cổ Thi Tam canh nguyệt

Thiên Sầu
  • Lượt xem 780
  • Trả lời: 0
Tam canh nguyệt
Nguyên tác: Lê Thánh Tông
三更月
黎聖宗
三更風露海天辽
一片寒光上璧霄
不曌英熊心曲亊
承雲西進夜岧岧
Tam canh nguyệt
Lê Thánh Tông
Tam canh phong lộ hải thiên liêu,
Nhất phiến hàn quang thượng bích tiêu.
Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự,
Thừa vân tây tiến dạ thiều thiều.
----
Trăng canh ba
Canh ba sương gió, trời biển xa xăm
Một mảnh trăng lạnh trên nền trời biếc
Chẳng soi đến khúc nôi trong lòng anh hùng
Chỉ theo mây về tây, đêm dài dằng dặc.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Canh ba sương gió, trời biển xa,
Bầu trời biếc lạnh treo trăng ngà,
Tấc dạ anh hùng trăng chẳng rọi,
Tây tiến cùng mây, đêm bao la.
 
Top Bottom