Thơ Đường Luật Tình Nhặt

Nam Anh
  • Lượt xem 711
  • Trả lời: 0
TÌNH NHẶT

Ân Tình tưởng mãi ngọt lời ca

Vứt mảnh Tình xưa đã nhạt nhòa

Huyễn mộng ươm Tình tân khổ hết

Hoan Tình ủ giấc hận sầu qua

Tình băng gió bão lên trời rộng

Sóng đẩy duyên Tình lại cõi xa

Hạnh phúc Tình say cùng nghĩa cả

Sao đành bỡn cợt mối Tình ta


Văn Đàn

Nam Anh 25/12/2016
 
Top Bottom