Việt Cổ Thi Sơ xuân

Thiên Sầu
  • Lượt xem 816
  • Trả lời: 0
xuân
Nguyên tác: Thái Thuận

Xuân
Thái Thuận
Tam đông quá liễu nhất xuân quy ,
Tác noãn đông phong phóng phóng xuy.
Băng tuyết đống ngân phô thủy diện ,
Kiền khôn sanh ý thượng lâm chi.
Liễu hoàn cựu lục oanh du tĩnh ,
Đào thí tân hồng điệp vị tri.
Nhật mộ hương quan hồi thủ vọng
Thảo tâm du tử bất thăng ti.
--Bản dịch của Quách Tấn--
Đầu xuân
Đông qua , xuân lại trở về đây ,
Trãi ấm từng cơn gió nhẹ bay
Ngấn tuyết băng lưa dờn dợn sóng ,
Đức kiền khôn rãi đượm đà cây.
Xanh xưa nhuộm liễu oanh còn nín ,
Hồng mới tô đào bướm chửa hay.
Ngoảnh lại quê hương trời xẩm tối ,
Ngậm ngùi tấc cỏ dễ mà khuây !
 
Top Bottom