Giải Trí Ra mắt

Nam Anh
  • Lượt xem 521
  • Trả lời: 0
Một anh đi ra mắt bố người yêu:

- Chào bác!

- Ừ, chào cháu.


- Bác cho cháu xin điếu thuốc.

- Cậu hút thuốc lá hả?

- Khi uống bia cháu hay hút thôi.

- Cả bia nữa à?

- Vâng, thưa bác cháu uống bia.

- Cả bài bạc nữa hả?

- Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?

- Sao lại vào tù?

- Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý. :))
 
Top Bottom