Thơ Đường Luật Rộn Dòng Tơ

Nam Anh
RỘN DÒNG TƠ

ÂN nồng trải lộng lẫy vần thơ

NGHĨA đậm đà ru nửa giấc khờ

VẪN ngẩn ngơ tình quên lại nhớ

LUÔN nhàn nhã cảnh mộng rồi mơ

ĐẸP duyên Tần Tấn vùi không vỡ

SÁNG ngọc lưu ly dũa chẳng mờ

NGÀN thuở kim bằng ta mãi nợ

ĐỜI thường rộn rã bảy dòng tơ.


Văn Đàn


Nam Anh 25/12/2016
 
Top