Thơ Đường Luật Nỗi Buồn Nhân Thế

Nam Anh
  • Lượt xem 641
  • Trả lời: 0
NỖI BUỒN NHÂN THẾ
Nỗi hận ghim lòng tỏ với ai
Phòng đơn chí ủ lẫn văn mài
Vừa nghiêng ngả ý liền xanh mặt
Đã thẩn thơ từ chớm đỏ tai
Ngẫm bậc tiền nhân mà thở vắn
Nhìn quân hậu thế bỗng than dài
Mong bằng hữu đọc sao vừa mắt
Rộn rã môi cười chẳng muốn lai

Văn Đàn
Nam Anh 19/12/2016
 
Top Bottom