Việt Cổ Thi Mộ xuân tức sự

Thiên Sầu
  • Lượt xem 739
  • Trả lời: 0
Mộ xuân tức sự
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
暮春即事
阮廌
閑中盡日閉書齋,
門外全無俗客來。
杜宇聲中春向老,
一庭疏雨楝花開。
Mộ xuân tức sự
Nguyễn Trãi
Nhàn trung tận nhật bế thư trai,
Môn ngoại toàn vô tục khách lai.
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão,
Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai.
----
Cuối xuân tức cảnh
Thong thả trọn ngày, đóng cửa phòng sách
Ngoài cửa không hề có khách tục đến
Trong tiếng đỗ quyên kêu, xuân đã muộn
Cả sân, hoa xoan nở dưới mua phùn.
--Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh:--
Trọn ngày thong thả khép phòng văn,
Khách tục bên ngoài chẳng bén chân.
Khắc khoải quyên kêu xuân đã muộn,
Hoa xoan mưa nhẹ nở đầy sân.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Thư phòng nhàn nhã, đóng suốt ngày,
Cửa ngoài khách tục chẳng đến đây.
Tiếng quyên giục giã, xuân chín chục,
xoan nở đầy sân, mưa bụi bay.
--Bản Dịch Của MaiLộc
Suốt ngày nhàn hạ khép thư phòng
Vắng lặng cửa ngoài khách tục không .
Khắc khoải quyên sầu xuân sắp hết
Đầy sân xoan nở giữa mưa phùn .
 
Top Bottom