• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Cổ Thi Trung Quốc Mạc Sầu khúc - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ)

Thiên Sầu
  • Lượt xem 705
  • Trả lời: 0
Mạc Sầu khúc
Thể thơ: Ngũ ngôn (thời kỳ: Trung Đường)莫愁曲

草生龍坡下,
鴉噪城堞頭。
何人此城裏,
城角栽石榴。
青絲系五馬,
黃金絡雙牛。
白魚駕蓮船,
夜作十裏遊。
歸來無人識,
暗上沈香樓。
羅床倚瑤瑟,
殘月傾簾鉤。
今日槿花落,
明朝梧樹秋。
若負平生意,
何名作莫愁。

Mạc Sầu khúc

Thảo sinh long pha hạ,
Nha táo thành điệp đầu.
Hà nhân thử thành lý,
Thành giác tài thạch lựu.
Thanh ti hệ ngũ mã,
Hoàng kim lạc song ngưu.
Bạch ngư giá liên thuyền,
Dạ tác thập lý du.
Quy lai vô nhân thức,
Ám thượng trầm hương lâu.
La sàng ỷ dao sắt,
Tàn nguyệt khuynh liêm câu.
Kim nhật cẩn hoa lạc,
Minh triêu ngô thụ thu.
Nhược phụ bình sinh ý,
Hà danh tác Mạc Sầu.
*

Khúc hát về nàng Mạc Sầu
(Người dịch: (Không rõ))

Cỏ hóa rồng trên ao
Quạ kêu trên tường cao
Ai người trong thành nội
Trồng thạch lựu góc rào
Tơ xanh buộc năm ngựa
Vàng bạc kéo hai trâu
Cá trắng dẫn thuyền trôi
Đi mười dặm đêm rồi
Trở về không người biết
Bóng tối lầu Trầm Hương
Đàn sắt tựa giường lụa
Trằng tàn nghiêng rèm tương
Hôm nay hoa gạo rụng
Ngày mai lá ngô đồng
Nếu phụ bình sinh ước
Đâu phải Mạc Sầu hương.
huệ thu thoát dịch :

Khúc Ca Mạc Sầu

Cỏ hay rồng đang nổi?
Quạ kêu chi mà buồn!
Ơi ai trong Thành Nội
Trồng chi hoa thơm hương!
Tơ xanh ràng năm ngựa
Vàng kết chặt đôi trâu
Cá trắng đưa thuyền lướt
Ta mười năm đi đâu?
Trở về đây ngơ ngác
Tối rồi đốt trầm xông
Đàn treo khung giường lạnh
Trăng tà nghiêng cánh song...
Ngày ngày nhìn hoa rụng
Mai mốt ngô đồng bay
Nếu quên tình xưa đặng
Mạc Sầu ai hỡi ai!

huệthu
 
Top Bottom