Thơ Đường Luật Lối Duyên Xa

Nam Anh

VIP
25/11/16
53
11
8
LỐI DUYÊN XA
Duyên mình kể một cũng là hai
Lối hẹn bèo mây những trải dài
Lửa lạnh soi rèm quên ngõ trúc
Trăng sầu rủ bóng lạc ngàn mai
Vì theo nghiệp bá danh hoài dõi
Bỏ lỗi ngày xuân lược biếng cài
Giấc cũ riêng hồng nhan lệ khổ
Chao đèn lại tưởng dáng hình ai

Văn Đàn
Nam Anh 23/12/2016