Cổ Thi Trung Quốc Kim lũ y - 金縷衣 - Đỗ Thu Nương - 杜秋娘

Thiên Sầu
  • Lượt xem 803
  • Trả lời: 0
金縷衣

勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時;
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
----
Áo kim tuyến
Khôngngười dịch

Áo vàng chàng tiếc mà chi
Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai
Hoa xinh phải bẻ liền tay
Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.
 
Top Bottom