Thơ Đường Luật Kiếp Lãng Du

Nam Anh
  • Lượt xem 703
  • Trả lời: 0
KIẾP LÃNG DU
Kìa ai mãi khổ kiếp phong trần
Giữa biển mây mù lạc gót chân
Cõi thánh phù du nào sợ quẩn
Mà như giấc tạm cũng mơ dần
Dù ai toả ánh trào hương quận
Vẫn kẻ qua đường đắm nộ sân
Vọng dẫu liên đài mê mải khấn
Tình côi tưởng đợi biết bao lần

Văn Đàn
Nam Anh _ 03/01/2016
 
Top Bottom