Thơ Đường Luật Khai Bút - Buông

Như Gió Với Mây
  • Lượt xem 300
  • Trả lời: 0
281


KHAI BÚT

Kỷ Hợi vừa sang thử viết bài
Xuân về rực sáng tấm lòng ai
Cầu mong vĩnh cửu tình luôn đậm
Nguyện ước thiên thu mộng vẫn dài
Cứ mặc phong ba hoài ập đến
Không màng bão tố vẫn cuồng quay
Mình, ta tiếp bước đường thanh thản
Bỏ hết trần gian lắm chuyện hài

Văn Đàn
Hàn Phong

+++++++++

BUÔNG

Nâng chung rượu ấm vịnh đôi bài
Giữa buổi canh tàn chẳng bóng ai!
Khói lả sương lay nhành trúc mỏng
Trăng nghiêng gió ngả khóm tre dài
Tình nhân bạc đắng buồn đưa đẩy
Dạ thế cay sầu hận quắt quay
Chán nhỉ! Ta về miền tĩnh lạc
Say sưa mặc khứ cảnh bi hài.
***AQN***
 
Top Bottom