Thơ Đường Luật Hiu Quạnh - Khứ

Như Gió Với Mây
HIU QUẠNH

Gió phả song thưa động cánh sầu
Trăng già rũ bóng ngập dòng sâu
Hồ bao giá lạnh vương nhành liễu
Đó bấy đơn i vọng trúc lầu
Muốn nhẹ thiên phong tầm diễm ảo
Nhưng oằn tục kiếp gánh lo âu
Vài cân hận túy quên chưa nhỉ !?
Cái nợ nhân sinh luống bạc đầu...
***AQN***

KHỨ
(Họa)

Nhìn gương đã thấy bạc phơ đầu
Mỏi cánh phong trần tựa hải âu
Bến cũ xa người...thưa thớt bãi
Trường xưa vắng bạn hắt hiu lầu
Trông về đất mẹ lòng ưu nặng
Ngắm cảnh quê nhà dạ nhói sâu
Kỷ niệm kia là con nước chảy
Càng thương lại đắm trọn cung sầu

Văn Đàn
Thiên Sầu
 

Đính kèm

Top