Việt Cổ Thi Hạ cảnh

Thiên Sầu
  • Lượt xem 683
  • Trả lời: 0
Hạ cảnh
Nguyên tác: Trần Thánh Tông
夏景
窈窕華堂晝影長
荷花吹起北風凉
園林雨過綠成幄
三兩蟬聲鬧夕陽
陳聖宗
Hạ cảnh
Yểu điệu hoa đường trú ảnh trường
Hà hoa xuy khởi bắc phong lương
Viên lâm vũ quá lục thành ác
Tam lưỡng thiền thanh náo tịch dương
Trần Thánh Tông
--Bản dịch của Lê Quý Ðôn--
Cảnh mùa hè
Thềm hoa xinh đẹp bóng ngày dài
Song bắc mùi sen gió thoảng bay
Mưa tạnh vườn cây màn biếc rủ
Tiếng ve chiều tối rộn bên tai
 
Top Bottom