• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Cổ Thi Du Tử Ngâm - Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814)

Thiên Sầu

Hận Thiên Sầu
Thành viên BQT
Bài viết
1,503
17437.jpg
Du tử ngâm

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Trung Đường)

遊子吟

慈母手中線,
遊子身上衣。
臨行密密縫,
意恐遲遲歸。
誰言寸草心,
報得三春暉。

Du tử ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy.

- dịch nghĩa

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?

Khúc ngâm của đứa con đi xa
(Người dịch: Khương Hữu Dụng)

Sợi chỉ trong tay mẹ
Tấm áo trên mình con
Kịp đi khâu nhặt mũi
Sợ về còn chậm chân
Ai bảo lòng tấc cỏ
Báo được ánh ba xuân ?

Khúc Ngâm của người con xa nhà
huệ Thu dịch :


Ðường kim mủi chỉ mẹ may
Áo cón sẽ mặc những ngày đi xa
Ðường kim cẩn mật thiết tha
Mong con ngày tháng lân la chóng về
Ai ngờ một tấc cỏ kia
Ðủ cho ánh sáng thu về ba Xuân


***
*
 
Top Bottom