• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Cổ Thi Trung Quốc Dịch Thuỷ Tống Biệt - 易水送別

Thiên Sầu

Hận Thiên Sầu
Thành viên BQT
Bài viết
1,503
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Sơ Đường)

易水送別

此地別燕丹,
壯士髮衝冠。
昔時人已沒,
今日水猶寒。

Dịch Thuỷ Tống Biệt

Thử địa biệt Yên Đan,
Tráng sĩ phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ một,
Kim nhật thuỷ do hàn.


Chia tay bên sông Dịch
(Người dịch: Tản Đà)

Đất này biệt chú Yên Đan,
Tóc anh tráng sĩ tức gan dựng đầu.
Người xưa nay đã đi đâu,
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan.Dịch nghĩa:

Nơi đây khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên
Tóc tráng sĩ dựng đứng lên sát mũ
Người xưa đã khuất rồi
Nước sông Dịch ngày nay còn giá lạnh.

sông Dịch: nay thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc
 
Top Bottom