Cổ Thi Trung Quốc Dao Lạc

Thiên Sầu
  • Lượt xem 583
  • Trả lời: 0
Dao Lạc
Nguyên tác: Vi Trang
搖落
韋莊
搖落秋天酒易醒
凄凄長似別離情
黃昏倚柱不歸去
腸斷綠荷風雨聲
Dao Lạc
Vi Trang
Dao lạc thu thiên tửu dị tinh
Thê thê trường tự biệt ly tình
Hoàng hôn ỷ trụ bất quy khứ
Trường đoạn lụcphongthanh
---Dịch nghĩa: --
Điêu Tàn
[Cảnh] điêu tàn mùa thu [làm người ta] dễ tỉnh say rượu.
[Nó] quạnh hiu buồnnhư vừa cách biệt người thân.
Chiều xuống rồi mà cứ đứng dựa cột chẳng muốn về,
lòng buồn day dứt trong tiếng lá sen bị gió mưa [vùi dập].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Cảnh điêu tàn thu mau tỉnh rượu
Nó quạnh hiu tựa kiếu người thân
Chiều rồi, tựa cột tần ngần
Chẳng vể, ruột quặn gió vần lá sen
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Trời thu tàn tạ tỉnh cơn say
Tình cảnh buồn thiu cách biệt dài.
Tựa cột chiều giăng... không trở lại
Tiếng mưa gió dập lá sen lay.
--Bản dịch của Viên Thu--
Thu tàn
Bởi cảnh thu tàn tỉnh cuộc say
Quạnh hiu day dứt tựa chia tay.
Chiều buồn tựa cột, về không muốn
Sen dập gió vùi, dạ đắng cay.
--Bản dịch của Mai Lộc--
Hiu hắt thu tàn tỉnh giấc say ,
Lạnh lùng như thể cuộc chia tay
Tần ngần dựa cột chưa quay gót ,
Mưa gió sen vùi đứt ruột ai .
 
Top Bottom