Cổ Thi Trung Quốc Cung Tiền Tảo Xuân

Thiên Sầu
  • Lượt xem 607
  • Trả lời: 0
Cung Tiền Tảo Xuân
Nguyên tác: Vương Kiến
宮前早春
王建
酒幔高樓一百家
宮前楊柳寺前花
內園分得溫湯水
二月中旬已進瓜
Cung TiềnTảo Xuân
Vương Kiến
Tửu mạn cao lâu nhất bách gia
Cung tiền dương liễu tự tiền hoa
Cung viên phân đắc ôn thang thủy
Nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua
Chú thích: 1/ cung, tức Hoa Thanh cung, do Đường Minh hoàng cho xây trên núi Ly, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm tây (gần kinh thành Trường An) năm 747 để cùng Dưong quý phi hưởng lạc. 2/ ôn thang thủy, là suối nước nóng chảy qua Hoa Thanh cung. 3/ câu cuối cùng ngụ ý, tháng hai (âm lịch) mùa dưa đã qua từ lâu, nhưng cung vua vẫn được cung ứng đầy đủ (tất nhiên rất đắt giá).
--Dịch nghĩa:--
Xuân Sớm Trước Cung Điện
Trên lầu cao có rèm che phủ, cả trăm người đang dự tiệc rượu.
Trước [Hoa Thanh] cung là hàng dương liễu, trước cung thất hoa đang nở.
Trong cung có suối nước nóng được ngăn cách [để vua quý phi ngâm tắm].
Giữa tháng hai mà dưa vẫn được cung ứng đầy đủ.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Trên lầu cao trăm người tiệc rượu
Hoa nở đầy, dương liễu thắm tươi
Ngăn nguồn nước nóng tắm hơi
Giữa tháng hai vẫn dưa xơi đều đều
--Bản dịch của Viên Thu--
Xuân sớm trước cung
Lầu rượu trăm người dự rộn vang,
Trước cung hoa nở cạnh hàng dương.
Trong cung suối nóng riêng ngăn cách,
Dưa giũa tháng hai tiến ngự thường.
 
Top Bottom