Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong

Hàn Phong
  • Lượt xem 706
  • Trả lời: 0
Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong
Nguyên tác: Tề Kỷ
舟中晚望祝融峰
齊己
天際卓寒青,
舟中望晚晴.
十年關夢寐,
此日向崢嶸.
巨石淩空黑,
飛泉照眼明.
終當躡孤頂,
坐看白雲生.
Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong
Tề Kỷ
Thiên tế trác hàn thanh,
Chu trung vọng vãn tình.
Thập niên quan mộng mị,
Thử nhật hướng tranh vanh.
Cự thạch lăng không hắc,
Phi tuyền chiếu nhãn minh.
Chung đương niếp đỉnh,
Tọa khan bạch vân sinh.
Chú thích: Chúc Dung phong, là ngọn cao nhất của rặng núi Hành sơn, nay trong huyện Hành sơn tỉnh Hồ Nam.
--Dịch nghĩa:--
Ngắm Ngọn Chúc Dung Trên Thuyền Buổi Chiều
Cao sừng sững nơi chân trời trong không gian xanh lạnh,
ta ngắm từ thuyền trong một buổi chiếu quang đãng.
Đã mười năm ước,
hôm nay mới thấy quả thực là chênh vênh.
Tảng đá lớn vượt hẳn lên màu đen,
suối bay từ cao xuống thấy rõ.
Sau cùng là vương vấn trên đỉnh núi đơn này,
ngồi nhìn thấy có mây trắng đùn ra.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Vươn cao vút chân trời xanh lạnh
Ngắm từ thuyền trời tạnh buổi chiều
Mười năm ước đã nhiều
Nay xem quả thực có điều chênh vênh
Tảng đá đen vượt lên hùng
Suối lao bay thấy rõ nhãn tiền
Vấn vương trên đỉnh phía trên
Ngồi nhìn mây trắng liền liền sinh ra
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Góc trời sừng sững lạnh xanh xa
Chiều tạnh trong thuyền ngắm nắng tà .
Lúc trước ước xem núi ấy
Hôm nay quả thấy ngất cao là !
Vươn không khối đá đen thâm thẩm
Chói mắt suối bay sáng rõ mà !
Đang vẫn lượn lờ trên đỉnh lẻ
Ngồi xem mây trắng mãi đùn ra !!!
--Bản dịch của Viên Thu--
Non biếc chân trời lạnh,vút cao
Từ thuyền vọng ngắm giữa chiều xao.
Cả mười năm vốn là ước,
Đến bửa này vừa rõ lớn lao.
Tảng đá vượt không,đen ngất ngưởng
Suối ngàn bay nước,sáng tiêu dao.
Ngồi nhìn đỉnh núi côi ta thấy,
Mây trắng luôn vờn tỏa xiết bao.
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Tít chân trời, lạnh không gian
Thuyền chiều lặng ngắm trời quang.
Quả thực nay nhìn sừng sững
đã mười năm vẫn màng.
Vượt khoảng không đen đá tảng
suối cao bay xuống rõ ràng.
Ngọn núi đơn lơ lửng
ngồi nhìn mây trắng giăng hàng.
--Bản dịch của MaiLộc--
Sừng sững chân mây trời cao lạnh ,
Đứng trên thuyền ngắm cảnh chiều trong .
Mười năm ước cả lòng ,
Hôm nay qủa thật vô cùng lớn lao .
Khối đá đen vượt cao vời vợi ,
Suối lao mau phất phới rõ ràng .
Thả hồn trên đỉnh màng ,
Ngồi nhìn mây trắng tỏa lan không ngừng .
 
Top Bottom