• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Cổ Thi Trung Quốc Cai Hạ ca - Hạng Tịch - 項 籍

Thiên Sầu
  • Lượt xem 724
  • Trả lời: 0
Cai Hạ ca
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Tần, Hán)

垓下歌

力拔山兮氣蓋世
時不利兮騅不逝
騅不逝兮可奈何
虞兮虞兮奈若何

Cai Hạ ca

Lực bạt sơn hề khí cái thế
Thì bất lợi hề chuy bất thệ
Chuy bất thệ hề khả nại hà
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà ?
o0o

Bài hát Cai Hạ (Người dịch: (Không rõ))

Sức bạt núi chừ, khí trùm đời
Thời chẳng lợi chừ, chuy chẳng ruổi
Chuy chẳng ruổi chừ biết làm sao
Ngu Cơ em ơi, biết làm sao ?Đây là bài thơ duy nhất còn lưu truyền lại của Hạng Vũ.
 
Top Bottom