Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang

Thiên Sầu
  • Lượt xem 720
  • Trả lời: 0
Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang
Nguyên tác: Đỗ Phủ
九日藍田崔氏莊
杜甫
老去悲秋強自寬
興來今日盡君歡
羞將短髮還吹帽
笑倩旁人為正冠
藍水遠從千瀾落
玉山高並兩峰寒
明年此會知誰健
醉把茱萸仔細看
Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang
Lão khứ bi thu cưỡng tự khoan
Hứng lai kim nhật tận quân hoan
Tu tương đoản phát hoàn xuy mạo
Tiếu thánh bàng nhân vị chính quan
Lam thủy viễn tòng thiên giản lạc
Ngọc sơn cao tịnh lưởng phong hàn
Minh niên thử hội tri thùy kiện
Túy bả thù du tử tề khan.
Đỗ Phủ
Dịch nghĩa:
(ngày mồng 9 ở nhà họ Thôi tại Lam Điền)
(đã già nhưng yêu mùa thu nên gượng tự cho phép)
(hôm nayhứng nên xin cùng quý vị vui hết mình)
(thẹn quá, tóc đã ngắn lại bị gió thổi tốc mũ)
(cười cười, nhờ người ngồi bên sửa mũ giùm)
(sông Lam do cả ngàn con suối từ xa đổ tới)
(núi Ngọc gồm 2 ngọn cao đều lạnh lẽo)
(lễ hội này sang năm biết ai còn mạnh khỏe)
(hãy cứ uống say ngắm kỹ cành thù du này)
Ghi chú:
Thù du, là thứ cây người Tàu thường bẻ nhánh mang trong mình, rồi lên núi, uống rượu cúc với bạn bè trong ngày 9 tháng 9 (lễ hội Trùng Dương) với tin tưởng làm thế sẽ giải trừ được tai họa sắp đến.
--Bản dịch của SongNguyễn HànTú--
Vui Cùng Bạn
Dù tuổi hạc cũng gượng cho khuây khỏa
Thăm bạn hiền để tận hưởng niềm vui
Bực làn gió chẳng vị tình tóc ngắn
Thổi mũ nghiêng làm lão phải nhờ người
Cảnh tuyệt nhỉ...
dòng sông Lam đổ xuống
Ngọn Ngọc Sơn cao sừng sững giữa trời
Sang năm biết có ai còn khỏe mạnh
Ngắm thù du
À . . . !
hãy cứ say thôi
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Về già,thu cảm gượng làm khuây
Cao hứng cùng anh chén bửa nay.
Thẹn gió: mũ rơi phơi tóc ngắn
Cười mình: bạn sửa chửa khăn ngay.
Sông Lam ngàn suối xa gom lại
Núi Ngọc đỉnh cao lạnh ấp đầy
Năm tới, tiết này ai mạnh yếu?
Thù du kiểm điểm, mặc, ta say.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Già rồi thu đến vẫn ham
Hứng lên cùng bạn vui tràn hôm nay
Thẹn thay gió thổi mũ lay
Cười cười nhờ bạn khéo tay sửa dùm
Sông Lam ngàn suối xanh um
Ngọc sơn hai ngọn lạnh lùng vút cao
Sang năm còn khỏe ai nào?
Giớ ta say khướt ngắm vào thù du.
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Ngày trùng cửunhà họ Thôi
Thương Thu, vui gượng tuổi già,
Hôm nay cao hứng, thật là vui thay.
Thẹn vì tóc ngắn, mũ bay,
Cười, nhờ người đội cho ngay chẳng nề.
Dòng Lam nghìn suối đổ về,
Ngọc-Sơn lạnh lẽo hai vì núi xa.
Sang năm, ai mạnh biết nha,
Thù-Du, cạn chén ngồi ta ngắm hoài...
--Bản dịch của Trần Trọng San--
Già đến, thương thu, gượng tự khuây,
Hứng về, nay hưởng hết vui ai.
Thẹn mình mũ lệch, trơ đầu hói;
Cậy khách ngồi bên sửa lại ngay.
Xa tự ngàn khe, Lam thủy xuống;
Cao bằng hai ngọn, Ngọc sơn bày.
Sang năm gặp mặt, ai còn mạnh ?
Ngắm chén thù-du, ngây ngất say.
--Bản dịch của Chi Điền--
Tuổi già thu đến gượng khuây-khoa,
Cao-hứng vui chơi Bác tại nhà.
Những thẹn tóc thưa cơn gió lốc,
Lại cười mũ lệch khách năng qua.
Lam-Giang suối đổ ngàn biên-tái,
Ngọc-Lĩnh hơi lên ngọn Thái-Hoa.
Năm đến, tiết này ai mạnh yếu ?
Thù-du sẽ điểm số phần ta !
--Bản dịch của Phan Ngọc--
Tuổi già đến, buồn thiu, khuây khỏa gượng,
Được hôm nay, cao hứng, chính nhờ ông.
Tóc ngắn đi, mũ bị gió thổi tung,
Tự cười phải nhờ mong người sửa hộ.
Từ ngàn suối xa dòng Lam Thủy đổ,
Núi Ngọc Sơn hai ngọn ngó cao thay!
Sang năm sau ai còn mạnh dịp này,
Sẽ uống say, cài thù du trên tóc ?
--Bản dịch của Phạm Doanh--
Già lão, thu buồn cố gượng vui,
Với Bác hôm nay cao hứng chơi.
Thẹn cho tóc ngắn nên bay mũ,
Cười áo lôi thôi phải níu người.
Sông Lam tụ lại trăm con suối,
Núi Ngọc sánh ngang cặp đỉnh trời.
Năm sau gặp lại ai còn mạnh,
Say cắm thù du, ngắm kỹ coi!
--Bản dịch của Viên Thu--
Cảm thu, già tự gượng vui lây,
Hứng thú cùng chung quý vị đây.
Thẹn bởi mũ bay bờm tóc ngắn,
Cười vì bạn chỉnh hộ đầu hay.
Sông Lam ngàn suối xôn xao hội,
Núi Ngọc hai triền lạnh lẽo phơi.
Lễ hội sang năm còn có khỏe,
Thù du lại ngắm, rượu cùng say.
-- Bản dịch của Lâm trung Phú --
Tuổi già thu đến tự phôi pha
Hứng khởi cùng nhau vui thú nha !!
Thẹn tóc ngắn thưa xoay mũ lệch
Cười lơi nhờ bạn sửa khăn ta .
Sông Lam thác đổ thầm xuôi xuống
Núi Ngọc ngọn cao lạnh lẽo xa .
Năm tới hội nầy ai vẫn khỏe
Say rồi ngắm kỹ phù du mà !!!
 
Top Bottom