Cổ Thi Trung Quốc Cổ phong - 古風 - Lý Bạch

Thiên Sầu
  • Lượt xem 651
  • Trả lời: 0
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Thịnh Đường)

古風

孤蘭生幽園,
眾草共蕪沒。
雖照陽春暉,
復悲高秋月。
飛霜早淅瀝,
綠艷恐休歇。
若無清風吹,
香氣為誰發。

Cổ Phong 古風

lan sinh u viên,
Chúng thảo cộng vu một.
Tuy chiếu dương xuân huy,
Phục bi cao thu nguyệt.
Phi sương tảo tích lịch,
Lục diễm khủng hưu tiết.
Nhược vô thanh phong xuy,
Hương khí vị thuỳ phát?

Thơ Cổ Phong
(diệp luyến hoa dịch)

Trong vườn lan lẻ bóng,
Cỏ hoang chẳng một cây.
Tuy ánh xuân đang chiếu,
Ngại lúc trăng thu gầy.
Sương sớm giọt thánh thót,
E sắc biếc phôi phai.
Nếu gió xuân không thổi,
Hương khí bạn cùng ai?
 
Top Bottom