Cổ Thi Trung Quốc Cầm ca

Thiên Sầu
  • Lượt xem 518
  • Trả lời: 0
Cầm ca
Nguyên tác: Kỳ

李頎
琴歌
主人有酒歡今夕, 請奏鳴琴廣陵客。
月照城頭烏半飛, 霜淒萬樹風入衣;
銅鑪華燭燭增輝, 初彈淥水後楚妃。
一聲已動物皆靜, 四座無言星欲稀。
清淮奉使千餘里, 敢告雲山從此始。
Cầm ca
Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch
Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách
Nguyệt chiếu thành đầu điểu bán phi
Sương thê vạn thụ phong nhập y
Đồng lô hoa chúc chúc tăng huy
đàn Lục thủy hậu Sở phi
Nhất thanhđộng vật giai tĩnh
Tứ tọa vô ngôn tinh dục hy
Thanh Hoài phụng sứ thiên
Cảm cáo Vân Sơn tòng thử thủy.
--Dịch Nghĩa--
Vị chủ nhân có rượu để vui thú đêm nay
Lại mời khách Quảng Lăng tấu khúc đàn
Ánh trăng chiếu đầu thành, bầy chim bay qua
Sương đọng trên vạn cành cây, gió thổi bay vào áo
Lò lửa bằng đồng tăng thêm ánh sáng cho ngọn nến hoa
Khi mới bắt đầu là điệu Lục thủy, sau đó chuyển sang điệu Sở phi
Một tiếng đàn vừa vang lên, mọi vật đều yên tĩnh
Bốn bề khách khứa đều im lặng lắng nghe, ánh sao cũng thưa thớt dần
(Nhưng còn phải) phụng sứ đến đất Hoài xa hơn nghìn dặm
Nên đành cáo từ để lên đường từ Vân Sơn.
Bản dịch của NguyễnTâmHàn
Đêm còn dài
Rượu thơm đầy hũ
Tiếng nhạc đàn khách Quảng Lăng luân vũ
Chim la đà
Trăng chênh chếch đầu thành
Cành lá đong đưa,
gió thoảng mong manh
Giọt sương rớt ngủ im trên áo
Lò lửa hồng thêm nến hoa mờ ảo
Lục thủy qua lại tiếp đến Sở phi
Đàn rung lên
Cảnh vât lịm đi
Khách chìm lắng…
Sao khuya dần thưa bớt
Tới Thanh Hoài …. ngàn dặm đường xa tắp
Đành ngậm ngùi …
lời từ giã Vân Sơn
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Chủ nhân đãi rượu thú đêm nay
Mời khách Quảng Lăng tấu khúc dây.
Trăng chiếu đầu thành bầy én lượn
Gió đưa sương đọng vạn cành cây.
Lò đồng ngọn nến lung linh sáng
Lục thủy mở đầu, chuyển Sở tây.
Mọi vật lặng lờ, đàn vọng tiếng
Ánh sao thưa thớt, khách im say.
Đất Hoài phụng sứ xa nghìn dặm
Tạ biệt Vân Sơn kíp nước nầy.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Đêm nay đầy rượu, chủ nhân thích,
Ôm cầm mời tấu khách Quảng Lăng.
Đầu thành đàn quạ lượn dưới trăng,
Sương lạnh ngàn cây gió lồng áo.
Lò đồng đốt nến, nến sáng rỡ,
Tấu Lục thủy xong, Sở phi liền.
Đàn trỗi lên muôn vật lặng yên.
Bốn bên bặt tiếng sao dần lặn,
Nhận mệnh Thanh Hoài xa ngàn dặm,
Từ giả Vân Sơn bước lên đường.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Đêm hôm nay chủ nhà mở tiệc
LạI mờI ngườI đặc biệt tấu đàn
Trên đầu thành chiếu trăng vàng
Sương trên cây cối, gió càng lạnh thêm
hương tỏa, đuốc thêm ánh sáng
Lục thủyđầu sau đến “Sở Phi”
Đàn rung tiếng, ngườI lịm đi
Bồn bên tĩnh lặng, sao thì vắng không
Thanh Hoài đi sứ ngàn trùng
Cáo quan về ẩn mây rừng từ nay
--Bản dịch của Trần Trọng Kim--
Chủ nhân có rượu đêm nay thích,
Đàn cầm xin gảy Quảng-lăng khách.
Trăng chiếu đầu thành quạ bay nhao,
Sương lành muôn cây, gió ào vào.
Lò đồng đốt đuốc, đuốc lên cao,
Trước khúc Lục-thủy, Sở-phi sau.
Một tiếng nổi lên, vật đều lặng,
Bồn bề lặng-lẽ, trời thưa sao.
Thanh Hoài vâng mệnh ngoài ngàn dặm,
Dám nói Vân-sơn đà thấy thẳm.
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Đêm nay tiệc rượu vui củng chủ,
Quảng lăng mời gảy cung đàn cũ.
Trăng dọi đầu thành, quạ thoáng bay,
Sương lạnh ngàn cây, áo gió lay.
Lò đống đốt đuốc, đuốc bung cao,
Lục Thủy,Phàn Phi điệu nối vào.
Một tiếng trỗi lên, muôn vật lặng,
Bốn bên im ắng, nhạt thưa sao.
Nghìn đặm Thanh Hoài vâng đến đấy,
Vân Sơn dám bảo lui từ ấy…
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Chủ nhân đãi rượu chiều nay,
Quảng-Lăng, mời khách đàn ngay đi nào,
Đầu thành trăng chiếu, quạ chao,
Sương đầy cây cỏ, áo bào gió lay.
đồng, hoa, đuốc, đã bày,
Mới đầu Lục-Thủy, sau bài Sở-Phi.
Tiếng đàn đêm vắng bay đi,
Bốn bề im lạng, vài vì sao thưa.
Thành-Hoài, nghìn dặm đã thừa,
Vân-Sơn, về ở, mới vừa ước mong…
--Bản dịch của Viên Thu--
Cầm ca
Có rượu, chủ nhà rộn tối nay,
Lại mời đàn khách Quãng lăng này.
Đầu thành trăng rọi , chim chiều lướt,
Ngàn thụ sương mờ, áo gió lay.
Ánh lửa lò đồng soi nến sáng,
Dạo đầu Lục thủy, Sở phi say.
Đàn ngân một tiếng, không gian lắng,
Khách lặng bốn bề, tinh tú rơi.
Ngàn dặm đất Hoài còn phụng sứ,
Vân sơn lưu luyến tạ từ đây.
-- Bản dịch của Lâm trung Phú --
Chủ nhân đủ rượu vui đêm suốt
Mời khách Quãng Lăng cùng tấu khúc !
Trăng chiếu đầu thành ,chim lượn bay
Hàng cây sương đọng ,gió áo ai
đồng nến sáng rực đêm nay .
Xong bài Lưu thủy , Sở phi ngay
Tiếng đàn đã cất cảnh im bặt
Bốn phía không lời ,sao đã phai .
Thanh Hoài vâng mệnh hơn ngàn dặm
Đành biệt Vân Sơn đường hút thẳm !!!
English --
A LUTE SONG
Our host, providing abundant wine to make the night mellow,
Asks his guest from Yangzhou to play for us on the lute.
Toward the moon that whitens the city-wall, black crows are flying,
Frost is on ten thousand trees, and the wind blows through our clothes;
But a copper stove has added its light to that of flowery candles,
And the lute plays The Green Water, and then The Queen of Chu.
Once it has begun to play, there is no other sound:
A spell is on the banquet, while the stars grow thin....
But three hundred miles from here, in Huai, official duties await him,
And so it\'s farewell, and the road again, under cloudy mountains.
 
Top Bottom