Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận

Thiên Sầu
  • Lượt xem 741
  • Trả lời: 0
Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận
Nguyên tác: Trần Tử Ngang
感邁-朝入雲中郡
陳子昂
朝入雲中郡,
北望單于台。
胡秦何密邇,
沙朔氣雄哉﹗
籍籍天驕子,
猖狂已復來。
塞垣無名將,
亭堠空催嵬。
咄嗟吾何嘆﹖
邊人涂草萊﹗
Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận
Trần Tử Ngang
Triêu nhập Vân Trung quận,
Bắc vọng Thiền Vu đài.
Hồ Tần hà mật nhĩ,
Sa sóc khí hùng tai !
Tịch tịch thiên kiêu tử,
Xương cuồng dĩ phục lai.
Tái viên vô danh tướng,
Đình hậu không thôi ngôi.
Đốt ta ngô hà thán ?
Biên nhân đồ thảo lai !
Chú thích: 1/ Tác giả TTN viết chùm thơ ngũ ngôn Cảm Ngộ này gồm 38 bài. Nay tạm dùng câu đầu mỗi bài thêm vào sau đề Cảm Ngộ cho dễ phân biệt. 2/ Năm 686, tác giả TTN theo tướng quân Lưu Kính bắc chinh, chống rợ Hồ xâm nhập. Ông viết bài này khi qua quận Vân Trung…3/ Vân Trung, nay là huyện Đại Đồng,tỉnh Sơn Tây. 3/ Thiền Vu đài, đài xưa chúa Hung Nô ngự, cố chỉ nay trong Nội Mông. 4/ Tần, tên nước cũ, trong bài chỉ Đường.
--Dịch nghĩa:--
Cảm Ngộ - Quận Vân Trung tiến vào buổi sáng
Buổi sáng vào quận Vân Trung ;
ngóng vể Thiển Vu đài ở phía bắc.
Quân Hồ quân Tần giáp mặt nhau ;
nhưng quân sa mạc phía bắc hùng mạnh thay !
Bọn kiêu binh đông nhan nhản ,
thứ quân hung bạo đã trở lại.
Tướng giữ ải tầm thường ;
vọng cao quan sát địch không người gác.
Ta biết sao khóc than ?
[Máu] dân biên ải [bị giặc giết thấm vào] cỏ lai bên đường.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Quận Vân Trung tiến vào buổi sáng
Thiền Vu đài vọng ngóng bắc phưong
Hồ Tần giáp mặt thường thường
Nhưng quân phương bắc oai phong hơn nhiều
Chúng là lũ binh kiêu đông đúc
Nay trở về tàn ác như xưa
Tướng quân giữ ải già nua
Vọng không người gác, bỏ bừa vắng tanh
Biết sao than khóc dân mình ?
Máu người biên ải thấm quanh bên đường
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Sáng vào quận Vân Trung
Ngóng Thiền Vu phiá bắc
Quân Hồ Tần giáp mặt
Quân sa mạc bắc hùng
Kiêu binh đông vô cùng
điên cuồng độc ác
Tướng giữ ải tầm thường
Vọng cao không canh gác
Ta than khóc xót thương
Máu dân nhuộm cỏ lát.
-- Bản dịch của Lâm trung Phú --
Vào quận Vân Trung sớm
Bắc ngóng Thiền Vu đài
Hồ-Tần quân giáp mặt
Sa Mạc khí hùng thay !
Nhan nhản kiêu binh ấy
Điên cuồng trở lại đây !
Giữ ải tướng không giỏi
Vọng gác bỏ không ai !
Ta trách than sao hở ?
Máu người nhuộm cỏ lai !!!
 
Top Bottom