• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Thiên Sầu

Hận Thiên Sầu
Thành viên BQT
Tham gia
17/10/16
Bài viết
1,503
Cảm ngộ kỳ tam
Nguyên tác: Trương Cửu Linh
五言古詩
張九齡
感遇其三
幽人歸獨臥, 滯慮洗孤清,
持此謝高鳥, 因之傳遠情。
日夕懷空意, 人誰感至精?
飛沈理自隔, 何所慰吾誠?
Ngũ ngôn cổ thi
Trương Cửu Linh
Cảm ngộ kỳ III
U nhân quy độc ngoạ
Trệ lự tẩy cô thanh
Trì thử tạ cao điểu
Nhân chi truyền viễn tình
Nhật tịch hoài không ý
Nhân thùy cảm chí tình
Phi trầm lý tự cách
Hà sở úy ngô thành?
--Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú--
Cảm Xúc Trước Cảnh Ngộ
Nằm đơn bóng trong nỗi niềm u ẩn
Tâm thanh cao tạm quên bớt lo âu
Tạ ơn chim cho ý đẹp quên sầu
Hãy trải rộng tình ta theo cánh soải
Ý huyền hoặc mà ngày đêm mong mãi
Ai nào người thấu hiểu khối tình chân
Đường chim bay,
lối cá lặn chẳng gần
Niềm trung ấy đâu dễ gì san vơi.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Người an nhàn trở về nằm khểnh
Nỗi u buồn canh cánh đã nguôi
Cảm ơn hỡi cánh chim trời
Giúp ta chuyển tới mọi nơi nỗi lòng
Ngày đêm nghĩ khi không về ẩn
Có ai cùng thương cảm cho ta ?
Lên cao, xuống thấp khác xa
Lấy gì an ủi cho ta lòng thành ?
--Bản dịch của Viên Thu--
Cảm xúc trước cảnh ngộ
Người về nằm lặng lẽ thâu canh,
Rũ bỏ sầu lo, lắng dạ thanh.
Xin tạ cánh chim bằng vợi vợi,
Gởi theo tình tự nhỏ mong manh.
Ngày đêm ước nguyện điều hư ảo,
Ai kẻ hiểu cho nỗi uẩn tình.
Xuống thấp bay cao nào tính được,
Tìm đâu an ủi tấm chân thành.
--Bản dịch của Trần Trọng Kim--
U nhân nằm lặng một mình,
Nặng lòng, những muốn thênh-thênh mối sầu.
Chút chi ngỏ với chim cao,
Xa đưa, cậy có bấy nhiêu nỗi lòng.
Ngày đêm tưởng nhớ luống công,
Ai đâu cảm biết tấc lòng chí tinh.
Bổng chìm cách trở đã đành,
Sao cho an-ủy tâm thành của ta.
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Người nhàn nằm khểnh nghỉ,
Lo lắng sạch làu làu.
Chim bổng, ghi nhớ nhé !
Tình xa, nhắn giúp nhau.
Ngày đêm mơ chuyện hão,
Ai kẻ hiểu lòng sâu ?
Xa cõi đời chìm nổi,
Tấm thành biết gửi đâu ?
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Về nằm chốn ẩn một mình,
Lo sầu ứ đọng thình lình lắng trong.
Chim cao, xin cảm ơn lòng,
Nhớ đem tình ý chuyển cùng chốn xa.
Ngày đêm nghĩ mãi chẳng ra,
Ai hay tình thực của ta không nào?
Lặn, bay, lẽ ấy khác nhau,
Lòng thảnh an ủi được đâu bây giờ?…
-- Bản dịch của Mai Lộc --
Từ vạn trượng suối ầm thác đổ ,
Một làn hơi tía đỏ nửa vời .
Nước cuồn cây rậm khắp nơi ,
Bọt tung trắng xóa cao vời trong mây .
Mống pha nắng nơi đây rực rỡ ,
Trời sáng trong mà ngỡ gió mưa .
Ảo huyền cảnh sắc đẹp chưa ,
Nước lồng sương khói cợt đùa trời không .
--English--
Five-character-ancient-verse
Zhang Jiuling
THOUGHTS III
The hermit in his lone abode
Nurses his thoughts cleansed of care,
Them he projects to the wild goose
For it to his distant Sovereign to bear.
Who will be moved by the sincerity
Of my vain day-and-night prayer?
What comfort is for my loyalty
When fliers and sinkers can compare?
 
Google ads alanı