Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ tứ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 547
  • Trả lời: 0
Cảm ngộ kỳ tứ
Nguyên tác: Trương Cửu Linh
五言古詩
張九齡
感遇其四
江南有丹橘, 經冬猶綠林;
豈伊地氣暖? 自有歲寒心。
可以薦嘉客, 奈何阻重深?
運命惟所遇, 循環不可尋。
徒言樹桃李, 此木豈無陰?
Ngũ ngôn cổ thi
Trương Cửu Linh
Cảm ngộ kỳ IV
Giang Nam hữu đan quất
Kinh đông do lục lâm
Khởi y địa khí noãn
Tự hữu tuế hàn tâm
Khả dĩ tiến gia khách
Nại hà trở trọng thâm
Vận mệnh duy sở ngộ
Tuần hoàn bất khả tầm
Đồ ngôn thụ đào
Thử mộc khởi vô âm?
--Bản dịch của Song Nguyễn Hàn--
Cảm Xúc Trước Cảnh Ngộ
Bài dịch 1
Đất Giang Nam có loài quít đỏ
Giữa giá đông lá vẫn xanh tươi
Nào phải đâu ấm áp khí trời
Nhờ nguồn cội chịu miền tiết lạnh
Đợi hiến dâng qua đời lận đận
Dành sống sao cho hợp mệnh trời
Lẽ tuần hoàn, tạo hóa xa vời
Người đời kháo . . .
mận đào nương bóng !
Bài dịch 2
Có loài quít quí đất Giang Nam
Mùa đông lạnh giá vẫn xanh rờn
Nào phải nhờ đây trời ấm áp
Chắc từ nguồn cội được danh thơm

Mong ngày tiến cử bớt lao đao
Đạo giáo lẽ đâu bỏ được nào
Vận số đời người nơi con tạo
Mận đào nương bóng đã làm sao .
- Bản dịch của Nguyễn Minh --
cây quít đỏ đất Giang Nam
Đông đến vẫn xanh tốt mới ham
Đâu phải là do khí hậu ấm
Mà là tự nó lại ưng hàn
Làm quà tặng khách đều ưng ý
Chỉ ngại đường xa có gian nan
Cuộc sống gặp sao cứ biết vậy
Mấy ai hiểu thấu lẽ tuần hoàn
Bên đường đào mận trồng la liệt
Bộ quít không cho được bóng râm ?
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Giang Nam cây quít đỏ,
Đông đến vẫn xanh thường.
Há vì nơi ấm áp ?
Lòng vốn trải phong sương.
Đáng dâng lên khách quý,
Nhưng khuất nẻo ngăn đường !
Vận mệnh đành an kiếp,
Tuần hoàn khó kiếm phương.
Ai bảo trồng đào mận ?
Quít cũng lắm phong quang
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Giang Nam có quít đỏ au,
Trong rừng, đông hết, vẫn màu xanh tươi.
Há đây ấm khác mọi nơi ?
Vốn hay chịu lạnh, tánh trời đã ban!
Dùng dâng lên các khách sang,
Tiếc thay cách trở đôi đàng xa xôi.
Ta theo vận mệnh sống thôi,
Tuần hoàn chẳng thể tìm tòi được chi.
Khuyên trồng đào mận truyền đi,
Quít không bóng mát là gì hay sao?...
--Bản dịch của Viên Thu--
Giang nam có quít đỏ thanh tao,
Qua giá đông ngàn lá xạc xào.
Chẳng phải khí trời cho ấm áp,
do cây chịu lạnh hanh hao.
Khách nhà có thể làm quà biếu,
Chỉ ngại đường xa động héo xào.
Vận mệnh mỗi người suy ngẫm lấy,
Tuần hoàn ai kẻ thấu rành đâu.
Bên đường chỉ thích trồng đào ,
Cây quít chẳng thường bóng mát sao?
--Ẹnglish--
Five-character-ancient-verse
Zhang Jiuling
ORCHID AND ORANGE II
Here, south of the Yangzi, grows a red orangetree.
All winter long its leaves are green,
Not because of a warmer soil,
But because its nature is used to the cold.
Though it might serve your honourable guests,
You leave it here, far below mountain and river.
Circumstance governs destiny.
Cause and effect are an infinite cycle.
You plant your peach-trees and your plums,
You forget the shade from this other tree.
--Bản dịch của Trần Minh--
Giang Nam có giống Quất Đan
Cây vẫn xanh lá, chẳng tàn qua đông
Phải đâu khí đất ấm nồng
do cái chí gánh gồng giá băng
Đem dâng khách quý các đằng
Đường xa chẳng ngại, vẫn băng qua đèo
Vận mệnh, số kiếp đã đeo
Tuần hoàn có luật, tìm theo làm gì
Đào mận trồng lắm ích chi
Quất kia không bóng hay vì cớ nao?
 
Top Bottom