Cổ Thi Trung Quốc Cảm Hứng tứ thủ kỳ nhất

Thiên Sầu
  • Lượt xem 637
  • Trả lời: 0
Cảm Hứng tứ thủ kỳ nhất
Nguyên tác: Quần Ngọc
感興
四首其一
李群玉
昔竊不死藥,
奔空有嫦娥.
盈盈天上艷,
孤潔棲金波.
織女了無語,
長宵隔銀河.
軋軋揮素手,
幾時停玉梭
Cảm Hứng
tứ thủ kỳ nhất
Quần Ngọc
Tích thiết bất tử dược,
Bôn không hữu Thường Nga.
Doanh doanh thiên thượng diễm,
khiết thê kim ba
Chức Nữ liễu vô ngữ,
Trường tiêu cách Ngân hà.
Loát loát huy tố thủ,
Kỷ thời đình ngọc thoa.
Chú thích: 1/ Thường Nga, hay Hằng Nga, là vợ chàng Nghệ. Nghệ có tài thiên xạ, được Tây vương mẫu (cai quản chư tiên) ban thuốc trường sinh bất tử. Thường Nga lấy thuốc uống trộm, nào ngờ bỗng thấy mình nhẹ như gió, bay lên tuốt mặt trăng rồi ở trên đó luôn không xuống được nữa. 2/ Chức Nữ là cháu vua Trời. Nàng siêng năng dệt vải nên Trời thương, gả cho chàng chăn trâu Ngưu Lang. Từ ngày có chồng, Nữ sinh ra biếng nhác. Trời nổi giận, đày Chức Nữ Ngưu Lang mỗi ngườimột bên bờ sông Ngân hà. Mỗi năm, vào ngày 7 tháng 7, chim thước đen sẽ liền cánh bắc thành cầu cho hai bên gặp nhau một lần.
--Dịch nghĩa:--
Viết Theo Cảm Hứng
Bài 1/4
Xưa uống trộm thuốc trường sinh,
bay lên trời là Thường Nga.
Người đẹp ở trên trời,
ngụ một mình trong mặt trăng sạch sẽ. Chức Nữ biết mình [có lỗi] không thể phân trần, đêm dài bị sông Ngân ngăn cách [với chàng Ngưu]. Đôi tay trắng nõn đưa thoi ngọc thoăn thoắt, chốc chốc lại ngừng tay [để rơi lệ tủi].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Thuốc trường sinh xưa đà uống trộm
Bay lên trời là ả Thường Nga
Trên trời giữa chốn bao la
Thiên cung nàng ở chính là mặt trăng
Nàng Chức Nữ biết không thể nói
Sông Ngân ngăn cách với Ngưu Lang
Tay ngà thoăn thoắt thoi vàng
Lâu lâu ngừng nghỉ lệ chan chứa buôn-
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Trường sinh xưa uống trộm
Bay vút có Thường Nga
Người đẹp trên trời thẳm
Một mình ngụ điện Ngà !
Lặng im là Chức nữ
Đêm cách bởi Ngân Hà
Thoăn thoắt bàn tay đẹp
Đôi khi ngừng ngọc thoa !!!
 
Top Bottom