Cổ Thi Trung Quốc Cảm Cựu

Thiên Sầu
  • Lượt xem 631
  • Trả lời: 0
Cảm Cựu
Nguyên tác: Trương Hựu
感舊
張祐
行卻江南路幾千
歸米不把一文錢
鄉人笑我窮寒鬼
還似襄陽孟浩然
--Cảm Cựu
Trương Hựu
Hành khước Giang Nam lộ kỷ thiên
Quy lai bất bả nhất văn tiền
Hương nhân tiếu ngã cùng hàn quỷ
Hoàn tự Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên
--Dịch nghĩa--
Cảm Thương Chuyện
Đi tới Giang Nam xa vài ngàn [dặm].
Trở về [tới quê cũ] mà trong túi không còn dính tới một quan tiền.
Người làng cười bảo ta nghèo như quỷ.
Giống như ông Mạnh Hạo Nhiên ở mạn Tương Dương.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Ngàn dặm đi Nam mấy bữa liền
Đến nơi túi chẳng một quan tiền
Người làng cười bảo nghèo như quỷ
Sao giống Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Ngàn dặm Giang Nam lắm độ đường
Không tiền dính túi tới quê hương.
Dân làng cười tớ nghèo như qủy
Giống Mạnh Hạo Nhiên ở mạn Tương.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Trẩy xuống Giang Nam ngàn dặm đường,
Tiền không xu nhỏ, đến cố hương.
Dân làng nhạo ta nghèo như quỷ,
Tựa Mạnh Hạo Nhiên đất Chương Dương.
--Bản dịch của Anh-Nguyên--
Cảm thương chuyện
Đi tới Giang-Nam vạn dặm đường,
Túi không một cắc, tới quê hương.
Dân làng cười bảo nghèo như quỷ,
Giống Mạnh-Hạo-Nhiên ở Tương-Dương
 
Top Bottom