Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

Thiên Sầu
  • Lượt xem 605
  • Trả lời: 0
Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư
Nguyên tác: Bạch
陪族叔刑部侍郎曄
及中書賈舍人至游洞庭
五首其四
李白
洞庭湖西秋月煇
瀟湘北岸早鴻飛
醉客滿船歌白苧
不知霜露入秋衣
Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp


Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình

ngũ thủ kỳ tứ
Bạch
Động Đình hồ tây thu nguyệt huy
Tiêu Tương bắc ngạn tảo hồng phi
Túy khách mãn thuyền caBạch Trữ”
Bất tri sương lộ nhập thu y
Chú thích: 1/ Động Đình, tên hồ, ở phủ Nhạc Châu, tỉnh Hồ Nam. 2/ Tiêu Tương, tức Tiêu Tương trấn, nơi sông Tiêu nhập vào sông Tương để cùng vào hồ Động Đình. 2/ Bạch trữ, tên bài dân ca thông dụng của đất Ngô lúc đó.
--Dịch nghĩa:--
Theo Chú Là Diệp Làm Quan Hình Bộ Thị Lang
Quan Trung Thư Xá Nhân Là Giả Chí
Đi Chơi Hồ Động Đình
Bài 4/5
Trăng thu vằng vặc phía tây hồ Động Đình.
Chim hồng bay sớm về phía bắc vùng Tiêu Tương.
Khách trên thuyền say mèm, ca bàiBạch Trữ”.
Không màng tới sương móc thu rơi ướt áo.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Hồ Động Đình phía tây trăng thu chiếu
Vùng Tiêu Tương phương bắc chim hồng bay
Khách trên thuyền caBạch Trữ” đã say
Không màng tới sương thu rơi đẫm áo
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Trăng thu soi sáng Động Đình tây,
Phía bắc Tiêu Tương nhạn sớm bay.
Khách khắp thuyền say caBạch Trữ”,
Áo thu sương đẫm chẳng ai hay !
--Bản dịch của Chi Điền--
Trăng thu soi sáng Động Đình,
Tiêu-Tương một dải, chim hồng sớm bay.
Đầy thuyền khách hát như say,
Bẵng quên áo thấm sương đầy móc thu.
--Bản dịch của N. H. B.--
tây hồ Động trăng thu sáng,
Phía bắc sông Tương nhạn sớm bay.
Thuyền khách say ngâm câu Bạch-trữ,
Nhường quên áo thấm móc thu đầy.
--Bản dịch của Nguyễn TâmHàn--
Tây Động Đình lung linh bóng nguyệt
Bắc Tiêu Tương ríu rít chim về
Khách say “Bạch Trữ” hoan mê
Chẳng màng sương móc vương nhòe áo thu
--Bản dịch của Nguyễn phướcHậu--
Trăng thu vằng vặc Động Đình tây
Hồng nhạn Tiêu Tương bắc sớm bay.
Say, khách thuyền ca vang “Bạch Trữ”
Sương thu đẫm áo khách nào hay!
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Trăng Thu sáng Động-Đình tây,
Tiêu-Tương phía bắc, nhạn bay từng đàn.
‘‘Vải gai trắng’’, khách hát tràn,
Áo Thu, sương đẫm ai màng đến đâu...
-- Bản dịch của Lâm trung Phú --
Trăng thu còn sáng Động Đình tây
Bờ bắc Tiêu Tương hồng đã bay !
Khách rượu đầy thuyền ca Bạch Trữ
Áo thu đẫm móc sương nào hay !!!
--Bản dịch của Viên Thu--
Bắc Tiêu Tương hạc sớm hồi hương,
Tây Động Đình trăng sáng vấn vương.
Khách cả thuyền say ca Bạch trữ,
Áo hàn chẳng quản thấm thu sương.
 
Top Bottom