Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

Thiên Sầu
  • Lượt xem 562
  • Trả lời: 0
Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư
Nguyên tác: Bạch
陪族叔刑部侍郎曄
及中書賈舍人至游洞庭
五首其五
李白
帝子瀟湘去不還
空余秋草洞庭間
淡掃明湖開玉鏡
丹青畫出是君山
Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp


Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình

ngũ thủ kỳ ngũ
Bạch
Đế tử Tiêu Tương khứ bất hoàn
Khôngthu thảo Động Đình gian
Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính
Đan thanh họa xuất thị Quân san
Chú thích: 1/ Động Đình, tên hồ, ở phủ Nhạc Châu, tỉnh Hồ Nam. 2/ Đế tử, tức Nga Hoàng Nữ Anh là con gái của vua Nghiêu, được vua Nghiêu gả làm vợ vua Thuấn. Vua Thuấn mất trong lúc đi tuần ở phương nam, hai nghe tin đi nhận xác, khi tới vùng Tiêu Tương, hai nhảy xuống sông tự vẫn. 3/ Tiêu Tương, tức Tiêu Tương trấn, nơi sông Tiêu nhập vào sông Tương để cùng vào hồ Động Đình. 4/ Quân san, là ngọn núi nổi trên hồ Động Đình.
--Dịch nghĩa:--
Theo Chú Là Diệp Làm Quan Hình Bộ Thị Lang
Quan Trung Thư Xá Nhân Là Giả Chí
Đi Chơi Hồ Động Đình
Bài 5/5
Con gái hoàng đế [Nghiêu] tới Tiêu Tương rồi không về nữa,
bỏ lại cỏ thu [ngơ ngẩn vì thương tiếc] cho vùng Động Đình bao la này.
[Gió nhẹ] thổi quang [sương khói] mặt hồ sáng như tấm gương ngọc.
Núi Quân đẹp như bức tranh màu sắc xanh đỏ [hài hòa].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Con vua tới Tiêu Tương tự vẫn
Cỏ thu còn ngơ ngẩn Động Đình
Mặt hồ như tấm gương xinh
Núi Quân đẹp tựa bức tranh hài hòa
--Bản dịch của Viên Thu--
Con vua trầm tử bến Tiêu Tương,
Bỏ Động đình thu cỏ vấn vương.
Gió nhẹ phả hồ mờ kính ngọc,
Núi Quân,tranh họa sắc màng.
--Bản dịch của Lâm trung Phú--
Đến Tiêu Tương gái vua không về
Hoa cỏ Động Đình thu ủ ê !
Gió vén mặt hồ sáng kính ngọc
Núi Quân như họa nhả thanh ghê !!!
 
Top Bottom