Cổ Thi Trung Quốc Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình

Thiên Sầu
  • Lượt xem 676
  • Trả lời: 0
Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình
Nguyên tác: Đỗ Phủ
陪李北海宴歷下亭
杜甫
平邑人蹇處士等在座.
東藩駐皂蓋, 北渚凌青荷.
海右此亭古, 濟南名士多.
雲山已發興, 玉佩仍當歌.
修竹不受暑, 交流空湧波.
蘊真愜所遇, 落日將如何?
貴賤俱物役, 從公難重過.
Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình
Đỗ Phủ
Bình Ba nhân kiển xử sĩ đẳng tại tòa.
Đông Phiên trú tạo cái, Bắc trử lăng thanh hà.
Hải hữu thử đình cổ, Tế Nam danh sĩ đa.
Vân sơn dĩ phát hứng, ngọc bội nhưng đương ca.
Tu trúc bất thụ thử, giao lưu không thông ba.
Uẩn chân thiếp sở ngộ, lạc nhật tương như hà ?
Quý tiện câu vật dịch, tòng công nan trùng qua.
Chú thích: 1/ Tác giả Đỗ Phủ viết bài này khoảng năm 745. Lúc đó ông đã ngoài 30 tuổi, gia thế khá giả nên ông đang rong chơi vùng Tề, Lỗ lần thứ hai…2/ Lý Bắc Hải, tên thật là Lý Ung (678-747), quê Dương châu nay trong tỉnh Giang Tô, tác giả ĐP gọi ông như thế vì ông đang làm thái thú Bắc Hải (nay là thành phố Thanh Châu tỉnh Sơn Đông). Ông cùng Lý Ung, qua thi ca đã quen biết nhau ở Trường An. Nay tới chơi đất Tề, ông được Ung mời đi chung xe tới Lịch Hạ đình dự tiệc. 3/ Lịch Hạ đình, tên đình, trong thành phố Tế Nam 4/ Bình Ba, tên đất, nay trong thành phố Tế Nam. 5/ Đông Phiên, là quan phiên trấn phía đông, tức thái thú Bắc Hải, tức Lý Ung. 6/ Bắc trử, tên bãi sông trên có Lịch Hạ đình. 7/ Tế Nam, tên thành phố, nay trong tỉnh Sơn Đông. 8/ Quý tiện: Lý Bắc Hải làm thái thú, hơn tác giả ĐP 34 tuổi là quý; tác giả nhỏ tuổi hơn lại đang là thư sinh tay trắng nên là tiện.
Dịch nghĩa:
Theo Lý Bắc Hải đến đình Lịch Hạ dự tiệc
(Lời tựa của tác giả): Các xử sĩ khó tính của đất Bình Ba đều có mặt trong tiệc.
Xe lọng màu đen của quan Đông Phiên dừng lại; sen đang xanh tốt ở Bắc trử.
Biển ở phía đông ngôi đình cổ; người danh tiếng ở đất Tế Nam nhiều.
Trước cảnh mây núi thấy có hứng thú; ca kỹ đeo châu báu đang liên tiếp ca hát.
Trúc dài không chịu nổi khí nóng [nên xơ xác]; [hai sông] hợp lưu chảy bình thường.
May mắn được vui chơi thỏa thích; mặt trời lặn không biết sẽ ra sao ?
[Ở đây] đều phân biệt sang hèn; khó mà theo ông đến lần nữa.
--Bản dịch của Viên Thu - Nguyễn Minh--
Theo Lý Bắc Hải đến
đình Lịch Hạ dự tiệc
Lời tựa của tác giả: Các xử sĩ khó tính
của đất Bình Ba đều có mặt trong tiệc.
Xe lọng đen Đông Phiên đã vào,
Đám sen xanh Bắc trử lao xao.
Biển đang ở phía đông đình cổ,
Đất Tế Nam danh sĩ vốn nhiều.
Mây núi hữu tình hứng thú thay,
Ca nương rạng ngọc hát mê say.
Trúc dài héo hắt trong hơi nóng,
Hai hợp lưu dòng lơ lửng xuôi.
May mắn hài lòng với cuộc chơi,
Mặt trời lặn xuống biết sao đây ?
Thật nơi phân biệt sang hèn rõ,
Sau khó theo ông đến chốn này.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Lời tựa của tác giả Đỗ Phủ: Các xử sĩ khó tính
của đất Bình Ba đều có mặt trong tiệc.
Xe của quan Đông Phiên dừng lại
Sen chỉ xanh ở bãi Bắc thôi
Đông đình cổ, là biển khơi
Tế Nam có rất nhiều người lừng danh
Trước cảnh mây núi xanh nổi hứng
Kỹ nữ đeo châu đứng hát ca
Trúc dài không chịu nóng phà
Hai sông hợp lại chảy ra bình thường
May mắn được vui chung thỏa thích
Xế chiều rồi không biết ra sao?
Ở đây phân biệt thấp cao
Khó theo ông đến lần nào nữa đâu.
-- Bản dịch của Lâm trung Phú --
Xe Đông Phiên đã đến
Bắc Chữ sen xanh màu !
Bên phải đình là biển
Tế Nam danh sĩ giàu .
Núi mây đẹp phát hứng
Ngọc nữ vẫn ca chào !
Bụi trúc không ưa nóng
Sông giao sóng cuộn trào
Thật may vui đã hưởng
Trời lặn sẽ ra sao ?
Phân biệt sang hèn rõ
Khó theo ông lượt sau !!!
 
Top Bottom