Cổ Thi Trung Quốc Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến

Thiên Sầu
  • Lượt xem 567
  • Trả lời: 0
Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến
Nguyên tác: Vi Trang
陪金陵府相中堂夜宴
韋莊
滿耳笙歌滿眼花,
滿樓珠翠勝吳娃.
因知海上神仙窟,
只似人間富貴家.
繡戶夜攢紅燭市,
舞衣晴曳碧天霞.
卻愁宴罷青鵝散,
揚子江頭月半斜.
Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến
Vi Trang
Mãn nhĩ sinh ca, mãn nhãn hoa,
Mãn lâu châu thúy thắng Ngô oa.
Nhân tri hải thượng thần tiên quật,
Chỉ tự nhân gian phú quí gia.
Tú hộ dạ toàn hồng chúc thị
Vũ y tình duệ bích thiên hà.
Khước sầu yến bãi thanh nga tán,
Dương tử giang đầu nguyệt bán tà.
Chú thích: 1/ Kim Lăng, tức Nhuận châu đời Đường, nay là thành phố Trấn Giang , tỉnh Giang Tô. 2/ Phủ tướng, tôn xưng Chu Bảo, quan trấn thủ Kim Lăng. 3/ Ngô oa, người đất Ngô gọi oa là gái đẹp. 4/ thanh nga, ám chỉ gái đẹp. 5/ Dương tử, tên gọi khác của sông Trường Giang trong địa phận Kim Lăng.
--Dịch nghĩa:--
Dự Tiệc Đêm Trong Phủ Quan Trấn Thủ Kim Lăng
Đầy tai nghe đàn hát, mãn mắt coi hoa;
gái đẹp đeo châu báu đầy lầu.
Được biết cung điện của thần tiên ngoài biển,
cũng chỉ như trang trại giàu sang ở cõi người.
Đèn đuốc trong tiệc nhiều như gom lại của một phố thị,
màu sắc quần áo vũ công rực rỡ như ráng trời biếc.
Buồn bã khi tiệc tan gái đẹp ra về,
nơi đầu sông Dương tử trăng phai một nửa.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Nhạc đầy tai, coi hoa mãn mắt
Gái đẹp đeo ngọc đắt đầy lầu
Thần tiên ngoài biển cao lâu
Chỉ như trang trại sang giàu thế gian
Đèn đuốc sáng tựa hàng phố thị
Áo vũ công rực rỡ ráng trời
Tiệc tan buồn gái tản rồi
Đầu sông Dương tử trăng phai nửa vành
--Bản dịch của Viên Thu--
Ca nhạc đầy tai, mắt loạn hoa
Khắp lầu gái đẹp ngọc châu lòa.
Biết rằng cung điện thần tiên biển,
Giống hệt trần gian phú quý ta.
Đèn đuốc tiệc tùng, đêm phố rạng
Áo quần vũ nữ, ráng trời pha.
Tình sầu, tan yến giai nhân biệt
Dương tử đầu sông bóng nguyệt tà.
 
Top Bottom