Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Dịch Hiểu Tứ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 592
  • Trả lời: 0
Bích Giản Dịch Hiểu Tứ
Nguyên tác: Ôn Đình Quân
碧澗驛曉思
溫庭筠
香燈伴殘夢
楚國在天涯
月落子規歇
滿庭山杏花
Bích Giản Dịch Hiểu Tứ
Ôn Đình Quân
Hương đăng bạn tàn mộng
Sở quốc tại thiên nhai
Nguyệt lạc tử quy hiết
Mãn đình sơn hạnh hoa
Chú thích: Bích giản dịch, quán trọ tên là Bích giản, không rõ ở đâu. Tác giả làm bài này khi trọ qua đêm ở đây.
--Dịch nghĩa: --
Ý Thơ Ban Mai Nơi Quán Trọ Bích Giản
Khi mộng tàn [thức giấc] chỉ thấy làm bạn với ngọn đèn và lư hương thơm.
[Nhớ nhà] nơi đất Sở ở cuói chân trời xa.
Trăng đã lặn và chim tử quy thôi kêu [những tiếng gợi người nghe nhớ nhà].
Khắp nhà trọ hoa hạnh rừng nở tưng bừng.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Bạn với đèn ban mai mộng vỡ
Nhớ nhà nơi đất Sở xa xa
Tử quy thôi hót, trăng tà
Khắp nhà trọ nở đầy hoa hạnh rừng
-- Bản dịch của Viên Thu --
Nơi quán trọ Bích giản
Đèn hương làm bạn,mộng tàn phai
Quê Sở mù khơi mãi cuối trời .
Trăng xế,sâm cầm thôi gọi nhớ
Đầy sân hoa hạnh núi mờ phơi.
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Mộng tan đèn làm bạn
quê Sở tận chân trời.
Cuốc im hơi nguyệt lặn
Đầy sân hoa hạnh rơi.
 
Top Bottom