Thơ Đường Luật Động Đá

Nam Anh
  • Lượt xem 904
  • Trả lời: 0
ĐỘNG ĐÁ

Cõi mộng là đây đá trổ vòm

Treo bầu nhũ lạ để mà nom

Tàn rêu rụng lá in đầy thảm

Lối cỏ vùi mưa tạo rõ chòm

Gặp chỗ phè ra cần ngó rảo

Qua kè tóp lại phải bò khom

Ồ hay tạo hoá tài không nhỉ

Sẽ thẹn kìa ai đỏ mắt nhòm


Văn Đàn

Nam Anh 28/12/2016
 
Top Bottom