Việt Cổ Thi Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ nhất

Thiên Sầu
  • Lượt xem 611
  • Trả lời: 0
Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ nhất
Nguyên tác: Trần Thánh Tông
讀大慧語錄有感其一
打瓦鑽龜三十年
幾迴罕出為參禪
一朝識破娘生面
鼻孔元來沒半年
陳聖宗
Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ 1
Đả ngõa toàn qui tam thập niên
Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền
Nhất triêu thức phá nương sinh diện
Tỵ khổng nguyên lai một bán biên
Trần Thánh Tông
--Dịch nghĩa:--
Cảm xúc khi đọc Đại tuệ ngữ lục kỳ 1
Ba mươi năm dùi rùa đập ngói
Mấy lần toát mồ hôi vì tham cứu đạo Thiền
Một sớm bỗng thấy hết được khuôn mặt của mẹ
Thì ra khuôn mặt ấy chỉ có một nửa
--Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung--
Cảm xúc khi đọc \"Đại tuệ ngữ lục\" kỳ 1
Công phu tu đạo nửa đời
Tham thiền mấy thuở mồ hôi toát đầm
Bỗng mai nhận diện mẫu thân
Khuôn trăng chỉ có nửa phần nguyên sinh
 
Top Bottom