Cổ Thi Trung Quốc Ô dạ đề - Lý Bạch

Thiên Sầu
  • Lượt xem 590
  • Trả lời: 0
Ô dạ đề
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Thịnh Đường)


烏夜啼

黃雲城邊烏欲棲,
歸飛啞啞枝上啼。
機中織錦秦川女,
碧紗如煙隔窗語。
停梭悵然憶遠人,
獨宿孤房淚如雨。

Ô dạ đề

Hoàng vân thành biên ô dục thê
Qui phi á á chi thượng đề
trung chức cẩm Tần Xuyên nữ
Bích sa như yên cách song ngữ
Đình thoa trướng nhiên tư viễn nhân
Độc túc phòng lệ như vũ.

Quạ kêu đêm (Người dịch: Tản Đà)

Mây vàng chiếc quạ bên thành
Nó bay tìm ngủ trên cành nó kêu
Tần Xuyên gái buồng thêu
Song sa khói toả như khêu chuyện ngoài
Dừng thoi buồnnhớ ai
Phòng không gối chiếc giọt dài tuôn rơi.
 
Top Bottom