Thơ Đường Luật Tập thơ Đường Luật : "Chờ Người Nơi Ấy" của Thiên Sầu

Thiên Sầu

Hận Thiên Sầu
Thành viên BQT
17/10/16
1,492
54
48
THƠ TẶNG NÀNG

Gửi đến người yêu trọn tấm lòng
Đêm ngày cách biệt có buồn không?
Nhìn về nẻo cũ chim nghiêng cánh
Nghĩ đến trời xưa lúa trĩu đồng
Tuổi trẻ câu chờ luôn nắm giữ
Xuân thì chữ đợi mãi còn mong
Tình Nam mộng Bắc bao nhiêu nẻo
Rực sáng vườn xuân vạn đóa hồng

Văn Đàn
Hàn Phong